Mee op de digitale sneltrein

Een nieuw jaar brengt altijd weer nieuwigheden met zich mee. Sinds januari 2015 is Digitalisering als een officiële bevoegdheid opgenomen in het takenpakket van het College van Burgemeester en Schepenen. We kunnen ook als landelijke gemeente in het belang van onze inwoners de digitale sneltrein niet missen.

Een gezonde mediamix

Informatie komt via allerlei kanalen binnen in onze huiskamer. Waar dat vroeger nog via de klassieke krant was, gebeurt dit nu al minstens even vaak via email of sociale media zoals Facebook of Twitter. Voor het gemeentebestuur is het dus ook een uitdaging om een goede communicatiemix te vinden op maat van haar inwoners. Daarnaast moeten we ook onze interne communicatielijnen evalueren en verbeteren waar nodig.

Digitale nieuwsbrief

Een eerste initiatief om optimaal gebruik te maken van nieuwe mediakanalen is het uitsturen van een periodieke digitale nieuwsbrief. Onze inwoners kunnen zich gratis inschrijven op deze tweewekelijkse nieuwsbrief. Telkens worden een 4 à 5 tal relevante artikels opgenomen. Het blijft vanzelfsprekend dat we ook nog steeds ons 2-maandelijks gemeentelijk infoblad blijven uitgeven. De wissel van analoog naar digitaal is nog lang niet voltooid, en we mogen diegenen die nog niet ‘mee zijn’ of voor wie de drempel om sociologische redenen te hoog ligt, absoluut niet uit het oog verliezen.

Wie zich wenst in te schrijven op de digitale nieuwsbrief van Wortegem-Petegem, kan dat hier.