Wortegem-Petegem is Hartveilige Gemeente

In het najaar nam ik het initiatief om met Wortegem-Petegem een Hartveilige Gemeente te worden. Vanuit de sportdienst bekeken we samen met het Rode Kruis aan welke voorwaarden moest voldaan worden.

De eerste voorwaarde was dat er minstens één defibrillator geplaatst worden in een ruimte die publiek toegankelijk is. Daarom investeerden we in de plaatsing van een AED-toestel in het domein de Ghellinck en in de sporthal De Ruffel. We kozen voor deze locaties gezien de vele activiteiten die er plaatsvinden. Verder hebben we ook private initiatieven gestimuleerd. We verleenden een subsidie voor de aankoop van zo’n toestel aan Sparta Wortegem en FC Petegem. Dat brengt het totaal op 4 locaties, die ook terug te vinden zijn op de website van het Rode Kruis.

De tweede vereiste was het aanbieden van opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’ voor zowel inwoners als minstens 10% van het gemeentepersoneel. De twee sessies die we gratis voor alle burgers organiseren waren vrijwel onmiddellijk volzet. De gratis opleiding zal dan ook jaarlijks herhaald worden, want snelle en adequate hulpverlening kan mensenlevens redden.

Dankzij de bovenstaande initiatieven kregen we van het Rode Kruis dan ook het label “Hartveilige Gemeente” voor de periode 2015-2017 overhandigd.

Update: inmiddels werd ons label “Hartveilige Gemeente” verlengd!