Download je ook de Wortegem-Petegem App ?

Ook als landelijke gemeente willen we onze dienstverlening dichter bij de burger brengen en inzetten op digitalisering. Een van de initiatieven is de Wortegem-Petegem App, die gerealiseerd werd met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. De app beschikt over talrijke functionaliteiten en verenigt burgers, verenigingen en zelfstandigen.

Voor de burger

De inwoners vinden er info over de gemeentediensten, zoals de openingsuren van de diensten en het containerpark. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven voor sportkampen en andere jeugdactiviteiten. Er is een geïntegreerde meldingskaart om bv. sluikstorten, zwerfvuil, defecten aan straatverlichting, kapotte borden en bankjes door te geven. Verder is er ook een UiT in Wortegem-Petegem-activiteitenkalender waarin een chronologisch overzicht is opgenomen van de evenementen in Wortegem-Petegem en worden de toeristische troeven en horeca van de gemeente in beeld gebracht. Men kan tevens bestellingen plaatsen bij zelfstandigen die intekenden op de interactieve app. Ten slotte kan de gemeente ook push-berichten uitsturen naar de gebruikers, om zo nog sneller te kunnen communiceren.

Voor de verenigingen

Iedere vereniging van Wortegem-Petegem kan een gratis interactieve app binnen de Wortegem-Petegem applicatie krijgen. Op dinsdag 29 januari van 19 tot 22 uur organiseren we een praktijkgerichte opleidingssessie voor alle verenigingen waarbij ze worden begeleid bij het opzetten van hun eigen, gratis applicatie en het aanmaken van activiteiten in de UiT-kalender. De belangrijkste functionaliteiten zijn voor hen het aankondigen van activiteiten, inschrijvingen via de app, en push-berichten uitsturen naar hun volgers.

Voor de zelfstandigen

Iedere zelfstandige kan zich – indien gewenst – gratis laten opnemen in een lijst op de gemeentelijke website én in de applicatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om bij de ontwikkelaar in te tekenen op een interactieve app met extra functionaliteiten zoals een bestelmodule, reservatiesysteem en een digitale klantenkaart. De gemeente voorziet een subsidie van 50% tegemoetkoming voor het eerste jaar.

De applicatie is beschikbaar voor smartphone gebruikers met Android en iOS, aan de integratie voor Windows phones wordt nog gewerkt.