Betere bewegwijzering naar De Ruffel

Om tegemoet te komen aan het inefficiënt parkeren op de site van de Ruffel, werden twee maatregelen genomen: betere bewegwijzering en belijning van de parkeerplaatsen.

Bewegwijzering

Bezoekers van de sporthal kunnen in eerste instantie gebruik maken van de parking op de site van De Ruffel, die 48 parkeerplaatsen telt. Wat echter door te weinig mensen geweten was, is dat er een tweede parking van nog eens 26 plaatsen ter beschikking is op amper 150 meter van de Ruffel. Van aan de parking aan de gemeentelijke basisschool De Kouter, kan je immers doorsteken via de voetgangerspasserelle. Deze passerelle werd gecreëerd ter hoogte van de voormalige bakkerij Lateur, waar zich nu Bpost bevindt. Om dit te verduidelijken, werd bijkomende aanduiding voorzien.

Belijning parkeervakken

Om dubbelparkeren tegen te gaan, werden de parkeervakken ook volledig individueel afgelijnd, en met resultaat. Daar waar vroeger geen rekening werd gehouden met de subtiele aanduiding op de hoeken van de parkeervakken, is de drempel om dwars over de volle witte lijnen te parkeren gelukkig hoog genoeg geworden en parkeert men binnen de vakken. Zo worden de beschikbare plaatsen optimaal ingevuld!