Nieuwe bushokjes aan haltes

Een tram- of treinverbinding is er al lang niet meer in Wortegem-Petegem, maar op De Lijn kunnen we wel nog steeds beroep doen. Het vernieuwen of plaatsen van nieuwe bushokjes is zowat het enige waar we als gemeente écht een impact op hebben. Wortegem-Petegem vernieuwt dan ook periodiek de bushokjes op het grondgebied van de gemeente om zo het comfort van de reizigers tijdens het wachten te verhogen.

Nieuwe bushokjes

Reeds onder impuls van mijn voorganger Frank Cnudde werd hieraan uitvoering gegeven. Eind 2015 kreeg ik dan de vraag van een inwoner om een bushokje te plaatsen aan de halte Kortrijkstraat (ter hoogte van restaurant De Kring en frituur Dorine). Via De Lijn vroegen we info op over welke haltes het ‘drukst’ bezet worden: namelijk waar het meest mensen op- en afstappen. De bushokjes aan de Oudenaardseweg (ter hoogte van de Kudu Lodge) en de Kortrijkstraat stonden in de top 5 en waren de enige haltes die nog niet voorzien waren van halteaccommodatie. In de lente van 2016 plaatsten we op deze twee locaties dan ook een nieuw bushokje. Volgende halteaccommodaties werden dus vernieuwd:

  • Gemeentehuis (2013)
  • Waregemseweg (2013)
  • Keerstraat (2013)
  • Oudenaardseweg (2016)
  • Kortrijkstraat (2016)

Financiering

De investering voor de gemeente bedraagt 25% van de totale kostprijs van een bushokje + vuilnisbakje en de voorbereidende werken. Dit komt neer op ca. € 1.500 per halteaccommodatie. De overige 75% van de investering gebeurt door De Lijn.