Online reservatiesysteem voor gemeentelijke infrastructuur

De gemeente en het OCMW van Wortegem-Petegem hebben vandaag samen het online reservatiesysteem gelanceerd. Hiermee wordt het mogelijk om online de beschikbaarheid te raadplegen van de verschillende gemeentelijke lokalen én jouw reservaties aan te vragen. Dankzij het vele manuele programmeerwerk van de gemeentelijke diensten, bespaarden we de oorspronkelijk voorziene € 40.000 en bijhorende hoge, jaarlijkse onderhoudskosten. De investering blijft beperkt tot een jaarlijks abonnement bij SuperSaas van ca. € 900. Op deze manier zetten we met Wortegem-Petegem verder in op de uitbreiding van de digitale dienstverlening.

Beschikbaarheid overal en op gelijk welk moment te raadplegen

Iedere burger kan op eender welk moment zien welke locatie nog vrij is en deze onmiddellijk reserveren. De beschikbaarheid van de verschillende locaties is vrij te raadplegen (vb. sporthal De Ruffel of ’t Schoolke Moregem), maar om een reservatie aan te vragen dient men zich uiteraard eerst te registreren. Dit systeem laat ons ook toe om veel sneller de aanvragen te verwerken en goed te keuren. De aanvrager kan ook een overzicht krijgen van zijn reservaties en deze indien nodig zelf aanpassen. We organiseerden reeds een infoavond voor de diverse verenigingen en doorliepen met succes een testfase met de reservaties voor de sporthal. Het reservatiesysteem is ook screen-responsive, wat maakt dat je een perfecte weergave krijgt op zowel vaste pc, tablet of smartphone.

Overzicht gemeentelijke infrastructuur

De gemeentelijke locaties die door de onze verenigingen kunnen gereserveerd worden via het nieuwe systeem zijn:

  • Moregem: Schoolke Moregem (ook voor particulieren!)
  • Elsegem: de tent, de kantine en het Hoevegebouw in het domein de Ghellinck
  • Wortegem: de gemeentelijke feestzaal
  • Petegem: het ontmoetingscentrum Rozenhof en de sporthal De Ruffel (grote en kleine zaal, petanquevelden)

Voor meer info kan je steeds terecht op de gemeentelijke website: https://www.wortegem-petegem.be/online-reserveren. Daar vind je ook een uitgebreide handleiding, de verschillende gebruikersreglementen en de huishoudelijke reglementen van de verschillende gemeentelijke zalen.