Zo bespaar je 3.300.000 euro intresten!

Sommige investeringen zijn te groot om vanuit de eigen werkingsopbrengsten te kunnen financieren. Net zoals u een huis koopt met een lening, gaat ook de gemeente soms een lening aan om zo een deel van de geplande investeringen te financieren. Zo zijn rioleringsdossiers altijd een zware kost, vandaar dat er een mogelijkheid is om dit door TMVW/FARYS via RioFin te laten prefinancieren. De gemeente betaalt dan in jaarlijkse schijven deze investeringen terug. Het is met andere woorden een lening waar je intresten op betaalt, maar waarbij de ‘bank’ rechtstreeks betaalt voor de werken naarmate ze worden uitgevoerd.

Aandringen om intrestvoet te herzien
Als gemeente Wortegem-Petegem stapten wij in 2013 in RioFin. Dit aan een lening over een periode van 50 jaar met een vaste intrestvoet van 4,5%. Op dat moment een goede optie, want met de collectorwerken in Wortegem, fase 1 van de Waregemseweg, en nog tal van andere rioleringsprojecten in het vooruitzicht, kan een gemeente al die investeringen onmogelijk zelf dragen, en het was toen een marktconforme intrestvoet.

In de loop der jaren daalden de intrestvoeten echter drastisch. Vandaar dat we in de zomer van 2016 de vraag stelden aan TMVW/FARYS of de intrestvoet van onze lopende lening toch niet kon herzien worden. Het antwoord was negatief, maar na aandringen kwam men met het voorstel dat gemeenten die minder dan 25% van alle geplande investeringen reeds hadden uitgevoerd, zonder wederbeleggingsvergoeding uit RioFin konden stappen. Uiteraard moest dan wel eenmalig het saldo van die uitgevoerde investeringen aangezuiverd worden en dienden de komende investeringen in rioleringswerken dan met eigen middelen of via een lening bij een klassieke bank te worden gefinancierd. Eind 2016 beslisten we dan ook uit RioFin te stappen, want met gangbare intrestvoeten van om en bij de 2% bij een klassieke bank, zou je sowieso heel wat intresten besparen.

Besparing van ruim 3 miljoen intresten
Niet alle gemeenten uit het werkingsgebied van TMVW/FARYS maken gebruik van RioFin, maar als zij als nieuw lid willen intreden, krijgen zij een marktconform voorstel. Gezien Wortegem-Petegem eind 2016 was uitgetreden en geen lid meer was, konden we nu als potentieel nieuw  lid de vraag stellen aan TMVW/FARYS om opnieuw in RioFin te stappen, zij het dan aan een intrestvoet die vandaag de dag marktconform is. Zo kregen we het aanbod van een lening op 20 jaar aan een intrestvoet van 1,8 %. Op de gemeenteraad van 30 november 2017 beslisten we dan ook in te stappen in een – laat het ons zo noemen – Riofin 2, met als positief gevolg dat we in de praktijk tóch een herziening van de intrestvoet wisten te bewerkstelligen en op lange termijn maar liefst € 3.337.064,38 aan intresten hebben uitgespaard.

Onderstaande tabel geeft hiervan een mooi overzicht:

  Vroegere situatie Nieuwe situatie
Te ontlenen bedrag € 2 858 236 € 2 789 733
Intrestvoet 4,5 % 1,8 %
Looptijd 50 jaar 20 jaar
Nog te betalen intresten € 3 863 379,75 € 526 315,37