Herziening verzekeringsportefeuille

In het najaar van 2017 evalueerden we,  met het oog op de inkanteling van het OCMW in de gemeente vanaf 1 januari 2019, opnieuw onze verzekeringsportefeuille bij Ethias. Het valt namelijk te verwachten dat gemeenschappelijke polissen een schaalvoordeel zouden moeten opleveren.

Besparing van 13.000 euro op totale verzekeringsportefeuille

Na analyse van de diverse polissen en verzekerde risico’s verkregen we van Ethias een vernieuwd aanbod. Dit resulteerde in een jaarlijkse besparing van € 13.000 op een totaal van ongeveer € 100.000. Hierbij wordt niets ingeboet inzake de voorwaarden van de polissen of de rechten voor het personeel. Ook de dienstverlening vanuit de verzekeraar blijft op hetzelfde niveau. Het is een absolute must om dergelijke uitgavenposten op regelmatige basis te herbekijken, om zo geen onnodige kosten te maken.

Update: om dezelfde reden werden ook onze lopende leningen nog geëvalueerd, het resultaat lees je hier!