Van start met elektronische facturatie!

Vanaf 1 januari 2018 is Wortegem-Petegem van start gegaan met elektronische facturatie . Dat wil zeggen dat alle leveranciers van de gemeente voortaan digitaal hun facturen dienen aan te leveren. Het gaat jaarlijks om een uitsparing van ongeveer 4.200 papieren facturen.

Vlaamse regelgeving

Eén jaar geleden verplichtte de Vlaamse Overheid reeds haar leveranciers om facturen op elektronische wijze te verzenden. De lokale besturen kregen als streefdatum tijd tot eind 2017 om ook aan deze regelgeving te voldoen. Na enkele demo’s en een testperiode van een 2 à 3 maanden is Wortegem-Petegem sinds begin dit jaar dan ook officieel van start gegaan met elektronische facturatie.

Interne organisatie

De invoering van elektronische facturatie brengt echter ook een financieel kostenplaatje met zich mee, waar de Vlaamse overheid helaas niet in tussenkomt. De eenmalige implementatie van alle benodigde software kost € 3.865,95 en de jaarlijks terugkerende onderhouds- en licentiekosten bedragen € 1.270,50. Als leverancier kozen we voor de firma Schaubroeck, die als voornaamste voordeel biedt dat de facturatie direct gelinkt wordt aan de reeds aanwezige boekhoudingssoftware. Een absolute must voor onze financiële dienst. Over alle verschillende diensten heen, zijn er een 25-tal personen die gebruik zullen maken van het pakket.

Uitgaande facturen

Wat betreft de uitgaande facturen mikken we op uitvoering in de volgende legislatuur. Nu reeds worden heel wat facturen via mail bezorgd, maar is er nog geen structurele koppeling met de boekhouding of met andere software. Het is alvast een van de speerpunten in het programma voor de periode 2020-2025!