Opstart herbestemming kerk Wortegem

Na de opmaak van het kerkenbeleidsplan in 2017, gaan we onmiddellijk van start met de concrete uitvoering. Op de gemeenteraad van 25 januari werd het projectbureau Herbestemming Kerken aangesteld om de haalbaarheidsstudie voor de kerk van Wortegem op te starten. Op 27 februari ging inmiddels de eerste overlegvergadering door.

Wat wordt er onderzocht?

Het projectbureau laat 3 architecten een ontwerp maken van een herbestemming tot polyvalente zaal voor evenementen, eetfestijnen, … al dan niet in combinatie met een afgescheiden liturgische ruimte. De bedoeling is om deze ruime kerk te kunnen opdelen, al naar gelang de aard van de activiteit die er in doorgaat. Het bureau zal een gedetailleerde kostenraming opmaken, alsook voorzien in schetsontwerpen, een overzicht opmaken van alle voorschriften, lastenboek, …

Waarom deze functie voor deze kerk?

De kerk van Wortegem is een zeer ruime kerk, wat veel mogelijkheden biedt tot compartimentering. Een grote troef is de afwezigheid van een begraafplaats rondom de kerk. Zowel naar visueel aspect toe voor een ontmoetingsruimte, als qua parkeergelegenheid of mogelijke voorzieningen buiten de kerk, brengt dit heel wat praktische voordelen met zich mee. Bovendien bezit de gemeente nog gronden beneden de Gotstraat waar mogelijks extra parkeerruimte kan gecreëerd worden, op wandelafstand van de kerk. Tot slot is de kerk van Wortegem niet beschermd, waardoor we minder risico hebben op beperkingen of voorschriften vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed.

Timing?

Het projectbureau voorziet tegen de zomer drie voorstellen te kunnen presenteren, waarna de stuurgroep van gemeente en kerkfabriek een voorkeurspiste bepaalt, die dan in detail wordt uitgewerkt. Verwacht wordt dat er in de loop van september-oktober een voorstel met kostenraming voorligt, waar het bestuur in de volgende legislatuur onmiddellijk mee aan de slag kan naar realisatie toe. Net als bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan wordt ook de oppositie nauw betrokken, zodat het dossier over alle partijgrenzen heen de goedkeuring kan krijgen en tot uitvoering komen in de volgende legislatuur.