8 miljoen euro aan investeringen

Tijdens deze legislatuur werden heel wat investeringen uitgevoerd – of zijn er nog in uitvoering, en dit voor een totaal van 11 miljoen euro. Als gemeente hebben we voor bepaalde projecten ook subsidies aangevraagd en toegekend gekregen van de Vlaamse overheid. Zo vloeiden 3 miljoen euro Vlaamse middelen naar Wortegem-Petegem, waardoor de netto-investering dus nog 8 miljoen euro bedraagt. Aan dit investeringsritme kunnen we stelselmatig ons patrimonium en wegennet in stand houden, zonder dat de schuldgraad daar op middellange termijn drastisch door toeneemt.

Hieronder lijst ik even de investeringen op met de grootste financiële impact.

Project Kostprijs Subsidies / aandeel Farys
Dorpskernvernieuwing Ooike € 2 904 550,25 € 2 204 385,14
Heraanleg Oudenaardseweg

van Fabriekstraat tot Bevere

€ 1 950 937,00 € 1 270 234,00
Renovatie Schoolke Moregem € 1 129 784,50 € 325 898,82
Renovatie Lindestraat 21:

Nieuwe refter voor GBS De Kouter + kantoor Bpost en twee appartementen

€ 1 087 825,27 € 290 000 (*)
Aanleg nieuw recyclagepark (in uitvoering) € 1 100 000 € 170 000

(*) Dit is de opbrengst uit de verkoop van de twee appartementen op de 1e en 2e verdieping.