10 prioriteiten voor Wortegem-Petegem

Mijn eerste passie mag dan wel het Russisch geweest zijn, sinds ik in 2012 als 23-jarige voor het eerste deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft die politieke microbe me niet meer losgelaten. Een oprechte dankjewel aan iedereen om me die kans gegeven te hebben, en toch ook aan één man in het bijzonder: Frank Cnudde. Sinds ik hem in juni 2014 mocht opvolgen als schepen, heb ik getracht met dezelfde passie en inzet het beleid verder te zetten. Als jonge, ambitieuze schepen, wil ik me ook graag de volgende 6 jaar 100% inzetten voor Wortegem-Petegem. Hieronder vind je 10 concrete punten uit ons partijprogramma, die ook voor mij persoonlijk prioriteiten zijn.

10 prioriteiten

1. Een gezond financieel beleid, waarbij we op een realistische en verantwoorde manier verder blijven investeren.

2. De belangen van Wortegem-Petegem, indien er in de komende periode een al dan niet gedwongen fusie moet voorbereid worden. Als dit in 2024 verplicht zou worden, moet hier tijdig over nagedacht worden.

3. Heldere communicatie, zowel op digitaal vlak als wijkgericht per klassieke brief.

4. Burgerparticipatie: inspraak én (beperkt) rechtstreeks beslissingsrecht van en voor inwoners.

5. De buitenschoolse kinderopvang Knipoog, die absoluut een nieuwe locatie nodig heeft in Petegem.

6. De aankoop van het schooltje in Ooike, zodat we het later kunnen opfrissen en onze verenigingen er gratis gebruik kunnen van maken.

7. De herbestemming van de OLV Geboortekerk tot polyvalente zaal in Wortegem.

8. Het project “Toeristische Ambassadeurs van Wortegem-Petegem”, waarbij we in samenwerking met de horecazaken ons toeristisch beleid naar “the next level” tillen.

9. Een aangenaam, publiek park in de tuin van de voormalige pastorij in Petegem.

10. Het bestrijden van de wateroverlast in de Volkaartbeekstraat in Moregem, tijdens de door Aquafin geplande collectorwerken.

 

Wil je dit artikel downloaden als pdf? Dat kan hier: Persoonlijke flyer Maarten Van Tieghem

 

Heb jij zelf ook nog suggesties, laat het me dan zeker weten via maarten.van.tieghem@gmail.com!