10 voorstellen van inwoners gerealiseerd!

Begin 2018 lanceerden we met Wortegem-Petegem als eerste landelijke gemeente een verregaand project rond burgerparticipatie. Inwoners mochten zelf voorstellen indienen en beslissen over € 100.000 van het gemeentelijk budget. Het project kreeg de naam “BuurtBouwers”, omdat het gericht is op kleine, nuttige veranderingen of creatieve projecten, die het leven in een straat, wijk of buurt nog aangenamer maken.

Meer dan 800 inwoners participeren

Via BuurtBouwers dienden de inwoners maar liefst 55 voorstellen in, waarvan er 40 weerhouden werden voor de stemronde. Meer dan 800 inwoners brachten tijdens de stemronde in juni hun stem uit, waardoor 27 projecten op financiële en/of logistieke steun kunnen rekenen vanuit de gemeente. Intussen zijn een tiental van die projecten al gerealiseerd of in uitvoering.

Projecten gerealiseerd of in uitvoering:

  • Het comité van de Vijfkerkenloop kondigde inmiddels aan dat voor haar jubileumeditie op 27 april 2019 voor de eerste keer de halve marathon wordt georganiseerd. Deze zal langs alle vijf kerken van de gemeente passeren.
  • Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van Wortegem-Petegem zwemmen aan het voordeeltarief in de zwembaden van Oudenaarde of Waregem. Bij aankoop van een 10-beurtenkaart, abonnement of gezinskaart, betaalt de gemeente het verschil terug tussen het gewone tarief en het kortingstarief.
  • In het weekend van 15 en 16 december 2018 vond de allereerste feeërieke kerstmarkt mét en voor de plaatselijke verenigingen plaats in het Domein de Ghellinck. De massale opkomst overtrof alle verwachtingen.
  • Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners die eens nood hebben aan een goed gesprek terecht in De Ruffel bij “Warm Hart”. Het project biedt een luisterend oor in een samenleving waar steeds meer mensen kampen met eenzaamheid of mentale druk.
  • Het schepencollege ging inmiddels over tot de aankoop van twee snelheidsmeters. Zo kunnen we de weggebruikers sensibiliseren zich aan het snelheidsregime te houden op de Heerbaan en op de Oudenaardseweg.
  • In september en oktober vond in het Domein de Ghellinck reeds twee maal de ambacht- en rommelmarkt plaats, met een 50-tal standhouders.
  • De kerstverlichting op het Ooikeplein zorgt inmiddels voor sfeer en gezelligheid in de vernieuwde dorpskern. De eindejaarsreceptie van feestcomité d’Eukeneirs aanstaande zondag vanaf 11u zal er in de vooravond nóg gezelliger op worden.
  • In Moregem kan je aan het Schoolke nu ook gaan petanquen. De openbare petanquebaan is inmiddels aangelegd en steeds toegankelijk.
  • Het landelijke binnengebied tussen Petegem en Moregem is nu autovrij. Landbouwers en aangelanden mogen er zich uiteraard wel nog verplaatsen. Voor het overige is dit prachtige binnengebied gereserveerd voor fietsers en wandelaars.