Uitstaande schuld daalt voor vierde jaar op rij

Op 20 december keurde de gemeenteraad de begroting voor 2019 goed. De balans oogt positief. Op het einde van het jaar zal er 1,5 miljoen euro in kas zijn, en bedraagt de autofinancieringsmarge (AFM) 648.398 euro (dit komt overeen met € 100 investeringsruimte per inwoner). De AFM bepaalt in welke mate de gemeente in staat is haar lopende leningen af te betalen. De voorwaarde is dat deze méér dan 0 bedraagt, wat dus ruimschoots het geval is.

Uitstaande schuld daalt verder

Na het opnemen van een lening in 2014 steeg de uitstaande schuld tijdelijk tot € 1.374 per inwoner. Door onze investeringen vervolgens te spreiden, dienden we de voorbije jaren geen nieuwe leningen op te nemen en konden we de schuld zo verder afbouwen tot € 1.175 per inwoner. Eind 2019 daalt deze voor het vierde jaar op rij verder tot € 1.114 per inwoner, wat ons onder het niveau brengt van bij de start van het meerjarenplan 2014-2019. Het ziet er naar uit dat we ook in 2020 geen nieuwe leningen zullen moeten opnemen en we de schuld verder kunnen afbouwen tot ongeveer €1.050 per inwoner.

Visie

Het financieel beleid van onze gemeente is erop gericht verantwoord te blijven investeren, zowel in het hernieuwen van wegenis als patrimonium. Dit zijn veruit de grootste uitgavenposten. We nemen hierbij onze verantwoordelijkheid en vermijden zo dat de toekomstige beleidsploeg met een verouderde infrastructuur en grote renovatiekosten komt te zitten. ‘Verantwoord’ wil zeggen dat we maximaal ons overschot op exploitatie gaan investeren. Op een periode van 6 jaar houdt de gemeente ca. 6 miljoen euro over uit de reguliere werking. Dat is ook het maximale bedrag dat we tijdens deze periode investeren. Dat stelt ons in staat om onze lopende en eventuele bijkomende leningen zonder problemen af te betalen. De voorbije 12 jaar hebben we een inhaalbeweging gedaan op het vlak van wegenis en patrimonium, waarbij we ca. 15 miljoen euro investeerden. Nu is het tijd voor consolidatie en verdere afbouw van de schuld.