Team MaJá op plaats 10 naar verkiezingen van 26 mei!

16/03/19 Vlaamse Ardennen: Schepen in Wortegem-Petegem Maarten Van Tieghem (30) en Schepen in Horebeke Janna Bauters (29) bundelen de krachten en trekken met een duo-campagne naar de kiezer onder de roepnaam: MaJá! De twee jonge liberale schepenen krijgen elk de 10e plaats toegewezen op de Open VLD lijsten in Oost-Vlaanderen. Van Tieghem prijkt op tien op de Vlaamse lijst, Bauters staat op plaats tien van de Kamerlijst (Federaal).

Gewoon doen? MaJá!

De Oost-Vlaamse politiek is een pittig jong team rijker. Twee jonge schepenen uit de Vlaamse Ardennen trachten de kiezer samen te overtuigen bij de Vlaamse- en federale verkiezingen van 26 mei. Onder de roepnaam “MaJá” starten Maarten Van Tieghem en Janna Bauters hun duo-campagne. Van Tieghem is  Schepen voor o.a. financiën, digitalisering en landbouw in Wortegem-Petegem. Janna Bauters is Schepen voor o.a. financiën, lokale economie, landbouw en mobiliteit in Horebeke.

Naast een samentrekking van de twee beginletters uit beide voornamen staat het Oost-Vlaamse “MaJá” voor ambitie, doorzettingsvermogen en de evidentie om vooruit te willen in het leven. In die optiek kadert de roepnaam perfect binnen de nationale Open VLD campagne: Gewoon Doen.

Janna Bauters, schepen Horebeke: “Op de vraag of we willen vooruitgaan en of we dat kúnnen, antwoorden we als Oost-Vlaming steeds “MaJá!”. Het is een woord dat optimisme en ambitie uitstraalt en staat tegenover “ja, maar…”. Oost-Vlaanderen is een provincie van doeners en harde werkers. Handen uit de mouwen, voeten op de grond. Gewoon doen? MaJá!”

Een kruisbestuiving van liberale ideeën

Bauters en Van Tieghem willen via hun duo-campagne kennis, ervaring en expertise delen om zo tot nieuwe liberale ideeën te komen. Samen gaan ze voor vijf liberale speerpunten: een innovatief sterke landbouwsector,  een adequate snelle rechtsbedeling, een digitale en efficiënte overheid, een liberale gezondheidszorg op maat van iedereen en het (h)erkennen en stimuleren van individueel talent, zowel via onderwijs als door ondersteuning van de culturele- en sportsector.

Van Tieghem stamt uit een landbouwersfamilie en wil zich daarom inzetten voor een sterke & hoogtechnologische landbouwsector in Oost-Vlaanderen. Dit moet bovendien hand in hand gaan met de verduurzaming van Vlaanderen. Ook een sterke gezondheidszorg op liberale leest ligt hem nauw aan het hart, en meer specifiek de ondersteuning naar mindervaliden toe. Twee overwegend Vlaamse materies.

Bauters is naast Schepen ook advocate en wil zich naast digitalisering dan ook focussen op justitie, een uitsluitend federale materie. Bovendien wil ze zich blijvend inzetten op het kerntakendebat voor minder overheidsbetutteling en de coördinatie van de Europese landbouwrichtlijnen.

Naast de specifieke speerpunten pleiten beide politici voor een digitale, efficiënte en kleinere overheid.

Maarten Van Tieghem, schepen Wortegem-Petegem: “We hebben elk onze eigen topics: mijn focus ligt eerder op het Vlaamse niveau terwijl Janna kiest voor materie op federaal niveau. Toch onderschrijven we samen de nood aan een performante, efficiënte en voornamelijk kleinere overheid. We zijn schepen voor communicatie of digitalisering in onze gemeente en willen dit uitgangspunt doortrekken op een hoger politiek niveau. Werk aan de winkel!”

Jeugdig enthousiasme gekoppeld aan jarenlange lokale bestuurservaring

Beide politici zijn ondanks hun jeugdige leeftijd niet aan hun politieke proefstuk toe.

Bauters (29) werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 als 22-jarige rechtstreeks verkozen tot schepen van Horebeke en werd zo de jongste schepen in de Vlaamse Ardennen. In januari 2019 ving ze haar tweede ambtstermijn aan, nu als eerste schepen. Daarnaast haalde ze tijdens de voorbije provincieraadsverkiezingen 4150 voorkeursstemmen.

Van Tieghem (30) verving in 2014, als 25-jarige, toenmalig Schepen voor financiën Frank Cnudde en werd zo de jongste schepen ooit in Wortegem-Petegem. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bevestigde Van Tieghem als sterkste stijger van alle kandidaten in aantal voorkeurstemmen en werd hij rechtstreeks verkozen als schepen.

Zowel in Horebeke als Wortegem-Petegem haalde Open VLD de absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen. Onder de noemer Volksbelangen haalden de liberalen in Horebeke 54% ondanks het afscheid van de langst regerende burgemeester Jozef Browaeys en zijn rechterhand, voormalig eerste schepen Robert De Meuleneire. In Wortegem-Petegem steeg Open VLD voor de derde verkiezing op rij en behaalde er 52.6%.

Beide hebben ze een hart voor lokale politiek. Van hieruit hebben ze meer dan ooit ervaren dat het kader waarbinnen ze werken, wordt uitgetekend in Brussel. Een betere overheid start dan ook daar, zodat elke gemeente of stad van daaruit gewoon beter kan doen.

De liberale Oost-Vlaamse lijstrekkers Alexander De Croo en Carina Van Cauter zijn alvast verheugd dat twee lokale politieke talenten de Oost-Vlaamse lijsten versterken: “Maarten en Janna hebben ondanks hun jonge leeftijd hun strepen bij onze partij reeds verdiend. Ze verbinden jeugdig liberaal enthousiasme met bestuurlijke ervaring. Beide staan bij ons gekend voor hun ongelooflijke gedrevenheid en hun dossierkennis. We mogen blij zijn met zo’n getalenteerde collega’s op de Oost-Vlaamse lijsten.”