Gunstige rekeningcijfers bieden ruimte om te investeren

Op de gemeenteraad van 27 juni presenteerde de financieel directeur van Wortegem-Petegem de jaarrekening van 2018. Met een positief kasresultaat van 1,9 miljoen euro en € 130 investeringsruimte per inwoner kan de gemeente de komende jaren verder verantwoord investeren, aldus het verslag. Bovendien daalt de schuld per inwoner (€1.176 per inwoner) inmiddels voor het derde jaar op rij.

Ruimte om te investeren, daling van de schuld

Het is positief dat we straks met dit resultaat het nieuwe meerjarenplan voor de komende 6 jaar kunnen opmaken. Onze gezonde financiële situatie biedt mogelijkheden om opnieuw noodzakelijke investeringen te kunnen inschrijven. De doelstelling is om de schuldgraad ook verder te laten dalen richting het gemiddelde van Vlaanderen.

Consolidatie cijfers gemeente, OCMW en AGB is een must

Wat de schuldgraad betreft, is het een goede zaak dat in de nieuwe meerjarenplannen eindelijk de schulden van gemeenten en OCMW’s samen zullen bekeken worden. Het OCMW van Wortegem-Petegem heeft namelijk geen lange termijnschulden, in tegenstelling tot heel wat andere steden en gemeenten. We zullen er ook op dat vlak dus zeker nog op vooruitgaan.

Tot slot, in grotere steden en gemeenten heeft men dan ook nog eens autonome gemeentebedrijven (AGB’s), waardoor de daarin gemaakte schulden niet eens zichtbaar zijn in de gemeentelijke boekhouding. Dit geeft pas een vertekend beeld over de échte schuldpositie van die steden en gemeenten.

Reeds in juni 2018 kon je in dit artikel te weten komen dat de financiën in Wortegem-Petegem structureel onder controle gehouden worden.