Wortegem-Petegem krijgt 1,2 miljoen euro van Vlaamse Overheid!

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten, waaronder Wortegem-Petegem, extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers. Enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

1,2 miljoen euro voor Wortegem-Petegem

Voor Wortegem-Petegem levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst € 1.028.172,51 aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens € 154.866, samen goed voor een totaalbedrag van bijna 1,2 miljoen euro extra investeringsruimte. Ik ben heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. De extra middelen kunnen vrij besteed worden. Zo kunnen we meer investeren in onze prachtige gemeente en het landelijk karakter ervan vrijwaren.