Dossiers gemeenteraad digitaal raadpleegbaar

Vanaf november zullen de gemeenteraadsleden van Wortegem-Petegem van thuis uit dossiers van de gemeenteraad kunnen raadplegen. Dit kan het debat in de gemeenteraad enkel ten goede komen.

De afgelopen jaren zetten we reeds meerdere digitale stappen vooruit. We ontwikkelden een eigen app, vernieuwden de website en startten met e-facturatie. Om de toegang tot dossiers van het schepencollege en de gemeenteraad te vereenvoudigen, gaan we nu van start met “Cobra”, het notuleringssysteem van CEVI.

Van thuis uit dossiers bestuderen

Het is op vandaag ondenkbaar geworden dat je dossiers voor de gemeenteraad enkel kon raadplegen op het gemeentehuis. Het moet gezegd dat dit voor veel raadsleden ook niet evident was om dit af te stemmen op hun werksituatie. Door de dossiers nu digitaal te ontsluiten, kunnen de raadsleden deze op eender welk moment raadplegen. Hiermee verlagen we de drempel om deze grondig te bestuderen. Dit kan het debat enkel ten goede komen.

Alle raadsleden krijgen ook een tablet in bruikleen, die na afloop van hun mandaat terugkeert naar het gemeentebestuur.