Sparta Wortegem: ontwikkelaar zorgt voor gemeentelijke voetbalterreinen

Naar aanleiding van de door vastgoedontwikkelaar Wingman recent ingediende omgevingsaanvraag om de private terreinen – waarop Sparta Wortegem actueel speelt – te ontwikkelen, gingen we met een delegatie van de voetbalclub onmiddellijk rond de tafel zitten. Sparta Wortegem zal in eender welke fase van de woonontwikkeling beschikken over voetbalterreinen en bijhorende accommodatie.

Het dossier van Sparta Wortegem neemt concrete vormen aan en komt daardoor in een stroomversnelling. Het gebied waarin de woonontwikkeling zou komen, omvat onder andere de huidige terreinen van Sparta Wortegem alsook het aangrenzend perceel tot aan de Diepestraat.

Gemengd woonaanbod met realisatie sociale huurwoningen

Het initiatief van de vastgoedontwikkelaar om er een woonproject te ontwikkelen, is op vraag van het gemeentebestuur voorafgaand onderworpen aan een aantal uitvoerige studies. Zo werd nagegaan of het woonproject volledig inpasbaar is in de omgeving en dit vooral op het gebied van o.a. parkeermogelijkheden, groenvoorzieningen, waterhuishouding, gewenste aanbod, woningdichtheid én het aspect mobiliteit. De studie resulteerde in een mix van een 75-tal wooneenheden, waarvan 16 bescheiden woningen en een 8-tal sociale huurwoningen. Wortegem-Petegem krijgt hierdoor ook de kans om ook haar verplichtingen na te komen in het kader van het bindend sociaal objectief.  

Juridische zekerheid voor Sparta Wortegem

In elke fase van de ontwikkeling zal er nog kunnen gevoetbald worden. Hetzij op de bestaande terreinen, hetzij op nieuwe terreinen. De vastgoedontwikkelaar zal daartoe op onze vraag twee gemeentelijke voetbalterreinen binnen het RUP Wortegem (ter hoogte van het recyclagepark) aanleggen. Anderzijds engageren we ons als gemeentebestuur om te voorzien in de noodzakelijke bijhorende accommodatie. Dit onder de vorm van een eenmalige toelage van 300.000 euro aan de voetbalclub, het verbinden van de sportsite met de bestaande toegangsweg tot het recyclagepark en het voorzien van de nodige parkeermogelijkheden. Qua timing stellen we realisatie in 2023 voorop.

Infovergaderingen voor club en inwoners

In een constructieve onderlinge verstandhouding willen we samen met Sparta Wortegem anticiperen op de evolutie in dit dossier. Gezien de historische geladenheid van dit dossier en de betrokkenheid van veel inwoners en vrijwilligers, vinden we het opportuun reeds in deze fase hierover open te communiceren. 

Daarom organiseren we voor inwoners en het bestuur en de leden van Sparta Wortegem in de loop van de komende weken ook een fysieke of digitale infovergadering (afhankelijk van covid-19). Hierin zullen we de plannen voor de ontwikkeling van de site toelichten.