Verfraaiingswerken Petegemplein: veiliger en groener

Op maandag 9 november organiseren we een digitale infovergadering omtrent de verfraaiingswerken van Petegemplein. Wie niet digitaal kan deelnemen, kan zijn mening ook kwijt via de website of via de achterkant van de flyer die in de directe omgeving van het Petegemplein wordt bedeeld.

Met het oog op een veiligere verkeersdoorstroming plaatsten we een aantal maanden geleden een proefopstelling ter hoogte van het kruispunt Petegemplein-Krauwelstraat om daar de snelheid naar beneden te halen. Deze weginrichting is voor elke weggebruiker duidelijk en garandeert vooral ook een veiligere doorstroming van het verkeer. Komende van de Kortrijkstraat ontstaat een duidelijk onderscheid voor wie Petegemplein blijft volgen, of dient af te slaan in de Krauwelstraat. Communicatie hierover gebeurde via een flyer in de buurt met de vraag naar de beoordeling van de inwoners. Na een positieve evaluatie zal deze proefopstelling nog dit najaar een definitief karakter krijgen in de vorm van een nieuw groenmassief met een boom.

Veiliger en groener

Dat was meteen ook de aanleiding om te bekijken welke andere verfraaiingswerken we op het Petegemplein konden uitvoeren. Zo gaan we de enkele bomen die nu langs de kerkmuur staan, vervangen door een volledige rij leilinden. Deze bomen komen in een rechte lijn langs de binnenkant van de kerkmuur. Ter hoogte van de ingang van de kerk krijg je als het ware een toegangsbrug. Dit kadert samen met het bijkomend groen elders op het plein ook in het Bomencharter, waar we ons als gemeente toe engageerden. Het is de technische dienst die de groenaanplant zal realiseren.

Betere toegankelijkheid

Naast bijkomend groen willen we ook voor een betere toegankelijkheid voor de zwakke weggebruiker zorgen. Het voetpad langs de kerkmuur zullen we daarom volledig heraanleggen, zodat dit vlot toegankelijk wordt voor zowel voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Dit gebeurt binnen het financieel voordelige raamcontract met de firma Audoorn.

Digitale infovergadering

Aangezien we mensen in deze covid-periode niet fysiek kunnen bijeenbrengen, lichten we dit toe op een digitale infovergadering. De mensen in de onmiddellijke buurt krijgen nog een flyer in de bus en het plan is ook ter beschikking op de gemeentelijke website. Daar kunnen inwoners zich ook inschrijven of rechtstreeks hun bemerkingen meegeven. Het spreekt voor zich dat het ook over andere zaken mag gaan dan puur over de verfraaiingswerken die we nu voorstellen. Maar we zijn er wel van overtuigd dat deze het karakter van de Petegemse dorpskern zullen benadrukken en de uitstraling ervan zullen opwaarderen.