Droogte is ramp voor de landbouw

Wortegem-Petegem heeft als uitgesproken landbouwgemeente 12 schadedossiers ingediend bij het Vlaams Rampenfonds naar aanleiding van de droogte tussen 20 maart en 23 september 2020. De gemeentelijke schattingscommissie berekende dat het om een verlies gaat van € 112.448,52.

De landbouwers in Wortegem-Petegem hebben ten gevolge van de droogte in 2020 heel wat verliezen geleden. Vanuit de gemeente lanceerden we daarom in het najaar een oproep naar onze landbouwers om geleden schade te melden. De gemeentelijke schattingscommissie heeft vervolgens de ingediende dossiers beoordeeld. Het gaat om 12 dossiers, die 75 percelen en een totale oppervlakte van 106,31 hectare vertegenwoordigen. Deze werden gebundeld overgemaakt aan het Vlaams Rampenfonds. In 2019 werd de landbouw in Wortegem-Petegem overigens nog harder getroffen. Toen werden maar liefst 37 dossiers ingediend, voor een totaal van 254 percelen. 

Intussen heeft het Vlaams Rampenfonds bevestigd dat alle schadedossiers zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de erkenning van de droogte als ramp. We hopen dat de droogte effectief als ramp wordt erkend, zodat er vervolgens aan de landbouwers compensatie kan worden uitgekeerd. Dit kan enkel onder de voorwaarde dat zij een brede weersverzekering afsloten, conform de Vlaamse regelgeving die pas sinds 2020 in voege is. Laat ons hopen dat 2021 in alle opzichten een beter jaar wordt.