Nieuwe toekomst voor OLV Geboorte- en Sint-Rochuskerk

Met ingang van 1 juli 2022 werd de kerk van Wortegem ontwijd: een logische stap in de evolutie die zich in heel Vlaanderen voltrekt. De kerk zal als gemeenschapscentrum dienst doen met vlakbij een nieuwe met parking in de Gotstraat.

De kerk was voor vele mensen en vrijwilligers een baken van geloof en rust. De evolutie in het kerkelijk landschap kan echter niet ontkend worden: minder pastoors, minder vrijwilligers en minder mensen in de misvieringen. Vandaar dat het bisdom besliste om enkel nog de Sint-Martinuskerk in Petegem voor te behouden voor de wekelijkse eredienst. De gemeente en het centraal kerkbestuur maakten vervolgens een kerkenbeleidsplan op. Voor Wortegem, een niet-beschermde kerk, viel de keuze op een herbestemming tot gemeenschapsruimte voor het socio-culturele leven in de gemeente. De herinrichting van de kerk gaat samen met de aanleg van een nieuwe parking in de Gotstraat. We hopen nog dit jaar de omgevingsvergunning rond te krijgen, zodat de realisatie in 2023 kan starten.