4 miljoen investeringen gepland in 2024

Op de gemeenteraad van 21 december werd de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 van Wortegem-Petegem goedgekeurd. Die omvat 4 miljoen investeringen in 2024. Als Schepen van Financiën benadrukte ik dat de financiële uitdaging wel toeneemt. De voorbije tien jaar hebben we zowel fors geïnvesteerd als de gemeentelijke schuld afgebouwd, en bleven de belastingen gelijk. Voor de komende legislatuur mag lenen dus geen taboe zijn om noodzakelijke wegenis- en patrimoniumdossiers te kunnen uitvoeren.

Wortegem-Petegem zal het voorbije jaar ongeveer 3 miljoen euro geïnvesteerd hebben, met als voornaamste blikvangers de realisatie van het nieuwe gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang Knipoog te Petegem en de werken aan de Waregemseweg fase 2, van Keerstraat tot Pontstraat. Voor 2024 is maar liefst nog eens 4 miljoen euro voorzien, met naast de afronding van de Waregemseweg ook de recent gestarte werken aan de Oudenaardseweg van Moregem tot Wortegem en de Karmstraat/Kalverstraat in Ooike.

10 jaar schuldafbouw zonder belastingverhoging

Met de realisatie van deze investeringsdossiers in 2024 in het vooruitzicht, moeten we ook anticiperen op de volgende beleidsperiode. De voorbije tien jaar hebben we niet enkel fors geïnvesteerd, maar ook onze schuldgraad verlaagd. Tegen eind volgend jaar zal de puur gemeentelijke schuld over die periode met ruim € 400/inwoner gedaald zijn tot € 957/inwoner. Die van het OCMW zal nog € 132 bedragen, maar betreft een sociale lening voor ‘De Melkerij’ in de Processiestraat aan -1% via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), waar je minder terugbetaalt, dan dat je geleend hebt. De belastingen voor de inwoners hielden we al die tijd gelijk. Laat ons dus realistisch zijn dat lenen in de komende legislatuur geen taboe mag zijn om toekomstige noodzakelijke wegenis- en patrimoniumdossiers te kunnen uitvoeren.

Geen prefinanciering meer voor rioleringswerken

De wijziging met de grootste financiële impact op het meerjarenplan voor een bedrag van 2 miljoen euro is in het straatbeeld niet echt zichtbaar, maar zit letterlijk onder de grond. Naast de lopende projecten om de zuiverheidsgraad te verhogen heeft Aquafin van 2025 tot 2029 in Wortegem nog de Waregemseweg van Pontstraat tot Waregem en de Gotstraat op de planning staan, alsook de collectorwerken in Moregem, de sanering van Elsegemplein en een deel van de Kortrijkstraat en de Biesvijverstraat in Petegem. Samen goed voor ruim 2,2 miljoen euro netto ten laste van de gemeente voor het gedeelte riolering, dus nog los van de vernieuwing van de wegenis zelf.

Voor de financiering van dergelijke grootschalige rioleringswerken, kon in 2005 nog een lening op 40 jaar met vaste rentevoet aan 4,5% aangegaan worden via RioFin, als het ware een prefinanciering in de schoot van Farys zelf die buiten de gemeentelijke leningen valt. Die werd in 2017 gezien de lage intrestvoeten voor een bedrag van 2,8 miljoen euro nog omgezet naar een lening tot 2037 aan 1,8% vaste rentevoet. Helaas is het op vandaag niet langer mogelijk om nieuwe werken via RioFin te prefinancieren, en zal de gemeente vanaf 2025 dus zélf die financiering op zich moeten nemen via een banklening. Dat is ook noodzakelijk als je deze investeringen niet wil doorschuiven naar de volgende generatie.

Minder Vlaamse subsidies voor fietspaden

Ook Open Vld-fractieleider Olivier Van Cauwenberghe nam het woord: ‘Vorig jaar gaf onze schepen reeds aan dat er op middellange termijn onzekerheid is over het behoud van Vlaamse subsidies, zoals de vermindering van subsidies voor de buitenschoolse kinderopvang in Wortegem-Petegem. Dat blijkt nu ook bij de toekenning van de Vlaamse subsidies voor fietsinfrastructuur. Door het hoge aantal dossiers dat bij de Vlaamse Overheid in een tweede oproep werd ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur (het Kopenhagenplan), werd een plafond per gemeente ingesteld en loopt Wortegem-Petegem bijna € 400.000 mis. Een heel spijtige zaak’, aldus Van Cauwenberghe.

Landelijke gemeenten met een grote oppervlakte maar weinig inwoners, zijn bij uitstek degene waar de nood aan betere fietsinfrastructuur hoog is, en waar de kost per meter fietspad per inwoner dus veruit het hoogst ligt. Voor gemeenten als de onze zijn dergelijke investeringen een enorme hap uit ons investeringsbudget en zijn Vlaamse subsidies dan ook doorslaggevender dan voor middelgrote gemeenten en steden. We begrijpen uiteraard dat er een plafond werd ingesteld per gemeente, maar het lijkt ons aangewezen dat de parameters voor de bepaling van dat plafond bij nieuwe subsidiekanalen kunnen geëvalueerd worden.