Gemeentelijke financiën op orde

Op de gemeenteraad van juni presenteerde ik de jaarrekening 2023 van Wortegem-Petegem. Met een positieve kastoestand van meer dan 6 miljoen euro, een verdere afbouw van de gemeentelijke schuld en € 344 investeringsruimte per inwoner, oogt het financiële plaatje gezond.

Het voorbije jaar konden we als gemeente evenveel investeren als we middelen ontvingen. Alles samen investeerden we bijna 2,5 miljoen euro. De voornaamste uitgaven gingen naar het nieuwe gebouw voor de buitenschoolse Kinderopvang Knipoog, de wegeniswerken aan de Waregemseweg van Keerstraat tot Pontstraat en de heraanleg van de Oudenaardseweg. Andere kosten waren er voor de rioleringswerken in de Kalverstraat-Karmstraat te Ooike, de invoering van trajectcontroles – 50% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid – en de renovatie van de stookplaats van de openbare bibliotheek.

Gemeentelijke schuld bijna 30% gedaald

Naast de talrijke investeringen hebben we de gemeentelijke schuldgraad de afgelopen tien jaar met ruim € 400/inwoner afgebouwd. Die bedraagt nu € 978/inwoner, een afname van bijna 30%. De enige openstaande sociale lening van het OCMW aan -1% wordt dit jaar nog overgenomen door de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen. De belastingen voor de inwoners hielden we al die tijd gelijk.

Toekomstige investeringen

In de komende weken en maanden worden met de lopende wegeniswerken nog heel wat grote investeringen afgerond. De beleidsploeg die na de verkiezingen van oktober het nieuwe meerjarenplan dient op te maken, heeft met € 344 investeringsruimte per inwoner alvast de financiële mogelijkheden om te blijven investeren. Het zal wel van groot belang zijn om de volgende 10 jaar rekening te houden met de aangekondigde vermindering van Vlaamse subsidies. Ook zijn er stijgende loon- en pensioenkosten en grote uitdagingen op het vlak van patrimonium-, riolering- en wegenisdossiers. Denk maar aan de laatste fase van de Waregemseweg, de werken aan De Zonnebloem, of de renovatie van de Hoeve Normandie.

Herziening Gemeentefonds

Vanuit Wortegem-Petegem roepen we alvast de toekomstige Vlaamse Regering op om via het Gemeentefonds de financiering van de plattelandsgemeenten te herzien. Ook plattelandsgemeenten moeten immers een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun inwoners kunnen blijven garanderen. We willen kunnen rekenen op de nodige cofinanciering voor belangrijke thema’s als kinderopvang, infrastructuur en verkeersveiligheid.