4 miljoen investeringen gepland in 2024

Op de gemeenteraad van 21 december werd de meerjarenplanaanpassing…

Korting Buzzy Pazz en Omnipas De Lijn

Inwoners van Wortegem-Petegem krijgen vanaf 2021 een reductie…

Wortegem-Petegem krijgt 1,2 miljoen euro van Vlaamse Overheid!

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten,…

Gunstige rekeningcijfers bieden ruimte om te investeren

Op de gemeenteraad van 27 juni presenteerde de financieel directeur…

Uitstaande schuld daalt voor vierde jaar op rij

Op 20 december keurde de gemeenteraad de begroting voor 2019…

10 voorstellen van inwoners gerealiseerd!

Begin 2018 lanceerden we met Wortegem-Petegem als eerste landelijke…

Belasting op onbebouwde percelen afgeschaft

Op de laatste gemeenteraad van 2018 werd de belasting op de niet-bebouwde…

Financiën structureel onder controle

De wijze waarop gemeentebesturen hun financiën moeten beheren…

Samenwerking met kerkfabrieken voor bouw van kinderopvang

Dankzij de samenwerking tussen gemeente, OCMW, de vzw Knipoog…

Verkoop pastorijen en parochiehuis

Zowel het gemeentebestuur als het OCMW hebben enkele eigendommen.…