Project BuurtBouwers: 360° participatie

Uniek in Vlaanderen of Europa is het niet, maar het is wél uniek…

Van start met elektronische facturatie!

Vanaf 1 januari 2018 is Wortegem-Petegem van start gegaan met…

Herziening verzekeringsportefeuille

In het najaar van 2017 evalueerden we,  met het oog op de inkanteling…

Zo bespaar je 3.300.000 euro intresten!

Sommige investeringen zijn te groot om vanuit de eigen werkingsopbrengsten…

Impact tax-shift werd ingecalculeerd

Volgens de pas binnengelopen ramingen van de FOD Financiën zal…