Kandidaat voor het Vlaams Parlement!

Voor de verkiezingen van 9 juni zal ik vanop de 6e plaats deelnemen…

Nieuwe toekomst voor OLV Geboorte- en Sint-Rochuskerk

Met ingang van 1 juli 2022 werd de kerk van Wortegem ontwijd:…

Scenario herbestemming OLV Geboortekerk Wortegem vastgelegd

Tekst op basis van officieel persbericht Gemeente Wortegem-Petegem: In…

Samenwerking met kerkfabrieken voor bouw van kinderopvang

Dankzij de samenwerking tussen gemeente, OCMW, de vzw Knipoog…

Opstart herbestemming kerk Wortegem

Na de opmaak van het kerkenbeleidsplan in 2017, gaan we onmiddellijk…

Kerkenbeleidsplan goedgekeurd!

Eind 2016 startten we met de opmaak van een kerkenbeleidsplan…

Opmaak kerkenbeleidsplan Wortegem-Petegem

Er beweegt heel wat in het kerkelijk landschap. Ook in Wortegem-Petegem.…